Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Goodcha. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Goodcha heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.  

Het gebruik van Goodcha is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het aankopen van producten is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door Goodcha, verwijzen wij naar ons Privacy en Cookiebeleid. 

Intellectuele eigendom 

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Goodcha. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodcha de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Links naar andere websites 

Goodcha bevat links naar websites van derden. Goodcha is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Goodcha houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.